Prof. Dr. Peter Wasserscheid

Prof. Dr. Peter Wasserscheid

Lehrstuhlleitung

Department of Chemical and Biological Engineering
Chair of Chemical Engineering I (Reaction Engineering)

Room: Room T 3.100
Egerlandstraße 3
91058 Erlangen